Ochrana osobních údajů

1. Dopravní značení K. H. s.r.o., IČ: 03893278, DIČ: CZ03893278, Potoční 259, 8401 Kutná Hora, zapsaná v Obchodním rejstříku zpracovává z důvodu identifikace zákazníků ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, emailová adresa, číslo telefonu.

2. Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, emailová adresa, číslo telefonu je nutné zpracovat pro identifikaci zákazníka v souvislosti s objednáním zakázek a připadnou rezervací materiálu či služeb. Tyto osobní údaje budou společnosti Dopravní značení K. H. s.r.o., IČ: 03893278, DIČ: CZ03893278, Potoční 259, 8401 Kutná Hora zpracovány po dobu 3 let.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Dopravní značení K. H. s.r.o., IČ: 03893278, DIČ: CZ03893278, Potoční 259, 8401 Kutná Hora, tedy správcem osobních údajů.

4. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat, nebo opravit,
  • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě či jednání o dalších smlouvách či objednávkách,
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

V Kutné Hoře dne 11.října 2018.