Reference klientů

STRABAG a.s.

Firma Dopravní značení K.H. s.r.o. pro nás zajišťovala dopravního značení v rámci stavby "I/38 Přední Lhota". Jednalo se o kompletní provedení vodorovného značení a měření retroreflexe.
Díla byla provedena řádně, dle příslušných technických požadavků a dle projektové dokumentace. Veškeré práce byly provedeny ve velmi dobré kvalitě a v dohodnutých termínech.
S ohledem na úroveň spolupráce a celkovou spokojenost s provedením díla můžeme společnost Dopravní značení K.H. s.r.o. doporučit ke spolupráci dalším investorům.

Strabag a.s.

Eduard Mach
hlavní stavbyvedoucí VPJ


Výstavba sítí Kolín a.s.

Výstavba sítí Kolín a.s., spolupracuje s firmou Renáta Neprašová - Dopravní značení a firmou Dopravní značení K.H. s.r.o. již několik let.
Práce a dodávky jsou provedeny vždy řádně a rychle, na odborné úrovni, ve velmi dobré kvalitě a v dohodnutých termínech. Vstřícný přístup při projednávání technického řešení a zpracování DIO, součinnost s požadavky úřadů a Policie ČR.
S ohledem na úroveň spolupráce a celkovou spokojenost s provedením díla můžeme společnost Renáta Neprašová - Dopravní značení a Dopravní značení K.H. s.r.o. doporučit ke spolupráci dalším investorům.

Výstavba sítí Kolín

Kamila Bečvárovská
(technik přípravy staveb)


Město Uhlířské Janovice

Firma Renáta Neprašová - Dopravní značení a firma Dopravní značení K.H. s.r.o. pro nás zajišťovala a zajišťuje dlouhodobě dopravní opatření na různých kulturních, sportovních akcích a stavebních prací vč. prodeje dopravního značení.
Práce a dodávky jsou provedeny řádně, dle příslušných technických požadavků a dle projektové dokumentace. Veškeré práce byly provedeny ve velmi dobré kvalitě a v dohodnutých termínech.
S ohledem na úroveň spolupráce a celkovou spokojenost s provedením díla můžeme společnost Renáta Neprašová - Dopravní značení a Dopravní značení K.H. s.r.o. doporučit ke spolupráci dalším investorům.

Uhlířské Janovice

Mgr. Jiří Buchta
starosta města Uhlířské Janovice


TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A.

Firma Dopravní značení K.H. s.r.o. pro nás zajišťovala a zajišťuje dopravního značení na základě objednávek. Jednalo se o kompletní dodávku a montáž svislého a vodorovného značení, úpravy a opravy dopravního značení, dodání a instalace CITY BLOKŮ, prahů a areálů TTESA v Kolíně.
Práce byly provedeny řádně, dle příslušných technických požadavků a dle projektové dokumentace. Veškeré práce byly provedeny ve velmi dobré kvalitě a v dohodnutých termínech.
S ohledem na úroveň spolupráce a celkovou spokojenost s provedením díla můžeme společnost Dopravní značení K.H. s.r.o. doporučit ke spolupráci dalším investorům.
Jako příklady za naší firmu mohu uvést kompletní instalaci dopravního značení v areálu, včetně montáže retardérů a dodávek betonových prvků, usměrńující provoz v areálu. Zároveň musím vyzdvihnout ochotu podílet se na plánování dopravního řádu firmy a řešení složitých situací při plánování značení po stavebních změnách prováděných průběžně.

Toyota

Ing. Pavel Kabát
majitel firmy
v.z. Michal Vašina
vedoucí střediska


Obec Oseček

Firma Dopravní značení K.H. s.r.o. pro nás zajišťovala dopravní značení vč. dopravně inženýrského rozhodnutí na základě objednávek a smluv o dílo. Jednalo se o kompletní dodávku a montáž svislého a vodorovného značení, úpravy a opravy dopravního značení.
Práce a dodávky jsou provedeny řádně, dle příslušných technických požadavků a dle projektové dokumentace. Veškeré práce byly provedeny ve velmi dobré kvalitě a v dohodnutých termínech.
S ohledem na úroveň spolupráce a celkovou spokojenost s provedením díla můžeme společnost Renáta Neprašová - Dopravní značení a Dopravní značení K.H. s.r.o. doporučit ke spolupráci dalším investorům.
Díky těmto zkušenostem jsme se na ně letos znovu obrátili ve věci přípravy povolení umístění zpomalovacích pruhů a následné jejich realizaci.

Oseček

Ing. Armin Delong
starosta obce Oseček


Služby Kabát

Firma Dopravní značení K.H. s.r.o. pro nás zajišťovala dopravního značení v rámci stavby "Bečváry - oprava opěrné zdi u RD č. 43". Jednalo se o kompletní dodávku a montáž svodidel, dopravního opatření a zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí.
Dílo bylo provedeno řádně, dle příslušných technických požadavků a dle projektové dokumentace. Veškeré práce byly provedeny ve velmi dobré kvalitě a v dohodnutých termínech.
S ohledem na úroveň spolupráce a celkovou spokojenost s provedením díla můžeme společnost Dopravní značení K.H. s.r.o. doporučit ke spolupráci dalším investorům.

Kabát

Ing. Pavel Kabát
majitel firmy
v.z. Michal Vašina
vedoucí střediska


VPK Suchý s.r.o.

Firma Dopravní značení K.H. s.r.o. pro nás zajišťovala a zajišťuje dopravního značení v rámci staveb kanalizací a vodovodů. Jedná se o kompletní zajištění dopravního opatření vč. vyřízení dopravně inženýrského rozhodnutí a následné instalace a demontáže dopravního značení a servisních prací.
Díla byla provedena řádně, dle příslušných technických požadavků a dle projektové dokumentace. Veškeré práce byly provedeny ve velmi dobré kvalitě a v dohodnutých termínech.
S ohledem na úroveň spolupráce a celkovou spokojenost s provedením díla můžeme společnost Dopravní značení K.H. s.r.o. doporučit ke spolupráci dalším investorům.

VPK

Ladislav Suchý
jednatel společnosti


Obec Zbizuby

Firma Renáta Neprašová - Dopravní značení pro nás zajišťovala dopravního značení v rámci zakázky "Zhotovení dopravního značení". Jednalo se o kompletní dodávku a montáž svislého dopravního a vodorovného značení.
Dílo bylo provedeno řádně, dle příslušných technických požadavků a dle projektové dokumentace. Veškeré práce byly provedeny ve velmi dobré kvalitě a v dohodnutých termínech.
S ohledem na úroveň spolupráce a celkovou spokojenost s provedením díla můžeme společnost Renáta Neprašová - Dopravní značení doporučit ke spolupráci dalším investorům.

Helena Buriánková
starostka obce Zbizuby